fryslân sport algemeen Meer

fryslân > economie

Ontslagen bij Leeuwarder blikfabriek

img

LEEUWARDEN  -  De Leeuwarder blikfabriek Ardagh wil volgend jaar ruim veertig personeelsleden ontslaan. De vakbonden zijn tegen.

Volgens vestigingsdirecteur Freddy Terpstra zijn de ontslagen nodig om het bedrijf weer renderend te maken. De fabriek produceert verfblikken en spuitbussen en is daarmee afhankelijk van de bouw.

In de bouwbranche gaat het heel slecht. CNV'er Frank Strolenberg wijst er op dat de vestiging in Hoogeveen momenteel schreeuwt om personeel. Ardagh maakt daar verpakkingen voor de zuivelindustrie. Strolenberg pleit er voor om taken over te hevelen naar Leeuwarden.

Lees over de achtergronden van deze reorganisatie in de Leeuwarder Courant van vrijdag.

 Klik hier voor volledig beeld

Overig economie


fryslân | sport | algemeen | binnenland

Download iPhone App
ga naar desktop-versie